facebook QR

ZBIG-BET firma budowlana

aktualnościAktualności
2020-08-12

Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach

Miło nam poinformować, iż w dn. 12.08.2020 r. została podpisana umowa z Gminą Kozienice na zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”  w zakresie przebudowy targowiska miejskiego oraz dostawa i montaż wyposażenia obiektu. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.10.2021 r.  

2020-08-31

Budowa ul. Radostowskiej w Radomiu (od ul. Gajowej do ul. Godowskiej)

W dniu 14.09.2020 r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu odebrał roboty dla zadania pn. „Budowa ul. Radostowskiej w Radomiu (od ul. Gajowej do ul. Godowskiej). Prace trwały od 02.12.2019 r. do dn. 31.08.2020 r. W ramach zadania na ulica Radostowska zyskała  asfaltową jezdnię na odcinku pomiędzy ulicami Gajową a Działkową. Po obu stronach powstały półtorametrowe chodniki z kostki. Takie same parametry otrzymał również fragment ulicy Działkowej od Wydmowej do Radostowskiej oraz łącznik ulic Wydmowej i Radostowskiej. Na dalszym odcinku (pomiędzy ulicami Działkową a Godowską) ulica Radostowska jest ciągiem pieszo-jezdnym. Zakres zadania obejmował również wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz nowego oświetlenia. Na ul. Radostowskiej powstały również progi zwalniające.   

2020-12-21

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul Bulwarowej w Radomiu

W dn. 21.12.2020 r. została odebrana inwestycja pn. „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul Bulwarowej w Radomiu”, dla której inwestorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o. W ramach zamówienia w wydzielonych zatokach przy ul. Bulwarowej powstało 86 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.    

2021-01-11

Rozbudowa ul. gen. Józefa Bema, ul. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. gen. Józefa Sowińskiego w Radomiu z budową miejsc postojowych oraz rozbudową infrastruktury technicznej towarzyszącej

Trwają roboty  przy rozbudowie fragmentów ulic gen. Józefa Bema, gen. Jakuba Jasińskiego i gen. Józefa Sowińskiego na osiedlu XV-lecia. Zaawansowanie poszczególnych prac przekroczyło półmetek i wynosi od 55 do aż 90 procent.  Rozbudowa odcinków tych ulic ruszyła we wrześniu ubiegłego roku.  Nie ma obaw, że zapisany w umowie termin (z uwzględnieniem ewentualnej dłuższej zimowej przerwy) zostanie przekroczony.

2020-10-06

Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha gm. Zakrzew

Miło nam poinformować, iż w dn. 29.05.2020 r. zakończyła się budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha. Odbiór inwestycji nastąpił 10.06.2020 r. Prace polegające na budowie trwały od 23.08.2018 r. W ramach zadania powstał budynek przedszkola oraz został zagospodarowany teren wokół budynku. Powstały chodniki, drogi dojazdowe, parking, ogrodzenie, domek gospodarczy oraz trzysegmentowy plac zabaw. Powstał również nowy trawnik oraz zostały zrealizowane nasadzenia drzew i krzewów.

nasze praceNasze prace
Dom Ludowy Kłudno gm.Wieniawa odbiór

Dom Ludowy Kłudno gm.Wieniawa odbiór

Zaprojektuj i wybuduj: Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie gm. Przytyk

Zaprojektuj i wybuduj: Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie gm. Przytyk

Przedszkole w Przytyku

Przedszkole w Przytyku

ofertaOferta

budownictwo użyteczności publicznej

Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów wraz z infrastrukturą

budownictwo kubaturowe

Wykonawstwo budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej

budownictwo przemysłowe

Sektor budownictwa przemysłowego obejmuje hale magazynowe, produkcyjne oraz fabryki

kształtowanie terenów miejskich

Potrafimy zagospodarować każdą przestrzeń tak, aby była elegancka i nowoczesna

eko budownictwo

Nowy kierunek w budownictwie, coraz bardziej rozwijający się na polskim runku budowlanym

roboty ziemne

Dzięki posiadanej przez nas szerokiej bazie sprzętowej możemy przyjąć dowolne zlecenie